sportsfiskerpigerne
Karup å 2015
sportsfiskerpigerne, vosnæs
Vosnæs
sportsfiskerpigerne
Samsø 2011
sportsfiskerpigerne, alrø
Alrø 2013
sportsfiskerpigerne
Glenstrup Sø
sportsfiskerpigerne, fiskeri helgenæs
Helgenæs 2015

Velkommen til Sportsfiskerpigerne

Velkommen til Sportsfiskerpigerne. Måske har du fisket hele dit liv. Måske har du bare lyst til at prøve for første gang. Måske noget midt imellem. Kig rundt på hjemmesiden og lad dig inspirere, og kontakt os hvis du vil være med.

Generalforsamling 2017 - dagsorden og forslag

Generalforsamling 2017 - indkaldelse

Dagsorden i følge vedtægter: 

1.  Valg af dirigent.
2.  Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag - 

Forslag til vedtægtsændring  - Anette Christensen
vedtægtsændringer i foreningens formål paragraf 2. 

Ændring i paragraf 2 - foreningens formål - til følgende ordlyd: Paragraf 2 - Foreningens formål: Det er foreningens formål at samle piger og kvinder der aktivt fisker, samt piger og kvinder der gerne vil lære at fiske. Foreningen arbejder for at: ◦ Skabe en forening for både de kvinder der allerede fisker og dem der gerne vil lære hvordan. ◦ Skabe et netværk om fiskeri til kvinder. ◦ Lave en website der passer til kvindernes behov, med mulighed for at få gode råd og information om fiskeri. ◦ Arranger fisketure. 

Forslag – Anne Dalsgaard
Skal vi fortsat have hjemmesiden - og hvad skal den? Der er ikke meget aktivitet på den - på den anden side er det et godt sted at finde vedtægter og links. 

Forslag/spørgsmål Rita Andersen
. Paragraf 2 foreningens formål.
* Skal vores forening køre videre på et formelt/ uformelt plan?
* Vil vi forening/ ingen forening
* Hvad er vores ønsker for og med foreningen, altså formålet?
* Skal website og den lukkede FB gruppe fortsætte, og kan dette fortsætte. I hvilket regi og niveau skal det fortsætte?
* Tænker vi skal overveje, hvordan vi anvender de ressourcer bedst mulig, som vi har til rådighed 

Paragraf 6 tegningsret
* Hvis vi kører videre med en bestyrelse, hvad er så minimum antal bestyrelsesmedlemmer for at det er lovligt også som forening?
Kan vi ændre i vedtægterne og skal vi?
Der står i paragraf 1, at foreningen er hjemhørende i Århus Kommune. Det er den ikke nødvendigvis mere, da vi jo er rundt omkring fra i landet. 

Forslag fra bestyrelsen.
Ændring i paragraf 5, afsnit 1- til følgende ordlyd.
På den ordinære generalforsmling vælges en bestyrelse på 3 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 årig periode, således der vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer i de ulige år, 1 bestyrelsesmedlem i de lige år. 2 suppleanter vælges for 1 år af gangen.
Afsnit 2, uændret. 

Forslag om tilbagebetaling af kontingent for år 2017 såfremt foreningen nedlægges. 

6. Valg af bestyrelse. 

7. Valg af revisor. 

8. Eventuelt. 

Vel mødt – bestyrelsen.

 

.

 

 
Generalforsamling 2017 - indkaldelse

Generalforsamling 2017 - indkaldelse

Kære Medlem

Tiden nærmer sig for den årlige generalforsamling i foreningen, dette foregår søndag d. 26.2.2017 kl. 10-12 i Harlev. Hvis du har forslag der skal med på dagsorden til diskussion og beslutning, så send dit forslag til sportsfiskerpigerne@hotmail.com. Det skal være modtaget senest fredag d. 17.02.2017. Emner der indkommer senere vil blive sat på under eventuelt som orientering. men uden beslutningsmulighed.

Både vedtægter og andre retningslinjer ligger som dokumenter på hjemmesiden under "godt at vide".
 

Husk at årets kontingent skal være betalt inden generalforsamlingen: 200 kr - eller 300 kr inkl. børn under 15 år - til 9326-9042730386. Venlige hilsner på vegne af bestyrelsen Hanna Vestergaard

 

.

 

 
sportsfiskerpigerne, Rena elven, pighvar

Rena elven og pighvar ved kysten

Nu nærmer vi os foreningens første eftersommer-aktiviteter: Tørfiskekursus ved Rena elven i Norge og pighvartur til Vesterhavet. Udover de fastlagte aktiviteter finder medlemmerne sammen om mindre ture fx. makrelfiskeri og fluefisketur til Råsted Lilleå. Kom gerne med i foreningen og vær med til at give fiskeriet liv.

 

sportsfiskerpigerne, Langelandske ørreddage

Langelandske ørreddage i bededagsferien

I bededagsferien 2016 var en del af foreningens medlemmer på Langeland efter havørreder Læs mere

 

sportsfiskerpigerne, Skjern

Fluebinding på lystfiskerfestival

Foreningen deltog igen i festivalen i Skjern Å Lystfiskerfestival i Skarrild. Vejret var perfekt og der blev bundet mange fluer. Et par lyserøde waders fik igen folk til at stoppe op til en fiskesnak, og hvem ved - måske nye medlemmer. Tak til arrangører og FlyCo som materialesponsor.

 

sportsfiskerpigerne, sivbæk fiskesø

Ved Sivbæk Fiskesø

Lørdag d. 2. april var foreningen på tur til Sivbæk fiskesø. Læs mere

 

sportsfiskerpigerne

Aktivitetsprogram 2016

Programmet for 2016 er klar. Vi har forsøgt at lave et alsidigt program, så der både er for flue- og spinnefiskere, nybegyndere og øvede, ferskvand og hav. -  se det her.

 

sportsfiskerpigerne

Genralforsamling 2016

Hermed indkaldes til generalforsamling i foreningen lørdag d. 27. Februar 2016 kl.  10 – 12.

Den bliver afholdt i Bogruppe 3s fælleshus i Andelssamfundet, Gammel Kirkevej 56, 8530 Hjortshøj. Foreningen er vært for en bid brød og kaffe.

Forslag der ønskes behandlet skal være foreningen i hænde senest 20. februar på mailadressen sportsfiskerpigerne@hotmail.com.

Husk at indbetale kontingent 200 for voksne og 300 incl. børn inden generalforsamlingen. Reg. nr 9326. Konto 9042730386. Skriv navn på indbetalingen, tak.

 

sportsfiskerpigerne, fisk på helgenæs

Fiskeri på Djursland

Foreningens tur til Djursland d. 12. september foregik i kraftig sydøstenvind - den mindst ønskede vindretning for netop denne tur. Alligevel var der 7 kvinder fra både Fyn, Aarhus og Nordjyllnad der havde valgt at tage med. Stemningen var god - fangsten mindre. Vi fik imidlertid afprøvet fiskepladser ved både Vrinners og Knebel Vig.  Et par af foreningens medlemmer har siden afprøver pladser ved både Helgenæs Efterskole og Bogens Hoved. Denne dag med fangst til alle. Da fiskene kun lå lige ved mindstemålet blev de genudsat.

 

sportsfiskerpigerne

2015 - del 1

Første halvdel af 2015 har budt på mange dejlige fiskeoplevelser på foreningens ture. I maj var der god fangst af både hornfisk og havørreder ved Alrø. På mors dag blev der trukket en del regnsbueørreder op af Harlev Put & Take som vi havde fået lov at låne for en dag. Flere erfarne og mere uerfarne fiskere har fået instruktion i kast med fluestang og i juni var der natfiskeri ved Karup å. Vi ser frem til resten af året.

sportsfiskerpigerne, generalforsamling 2015

Årets generalforsamling er vel overstået

Søndag d. 1.marts var der generalforsamling i Sportsfiskerpigerne. Medlemmer i den nye bestyrelse er Hanna Bossow Vestergaard, Kirsten Grann, Ulla Hansen, Lene Møller og Anne Dalsgaard. Bestyrelsen konstiturer sig på førstkommende møde. Tak til den afgåede formand Georgina Lomasney for indsatsen med at etablere og drive foreningen siden dens start i 2011.

Tak til vores sponsorer

sportsfiskerpigerne, flyco sportsfiskerpigerne, stefs lystfiskergrej sponsor sportsfiskerpigerne, sponsor