Generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling søndag d. 1. marts kl. 10 - 12 afholdes hos Kirsten Grann, Højbyvej 9, 8462 Harlev.

Tilmelding til harlevpt@gefiber.dk eller 30331212 senest d.22 februar.

Der vil være kaffe og rundstykker. Dem der vil fiske bagefter kan impovisere en tur til lokalt fiskevand.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af det reviderede regnskab
Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet skal sendes til Anne på ejsdal@yahoo.dk også senest d. 22.2.