Retningslinjer for arrangementer

Retningslinjer for arrangementer

Bestyrelsen for Sportsfiskerpigerne aftaler hvert år en række aktiviteter i foreningen. Der bliver udpeget en koordinator til hvert arrangement som er ansvarlig for kontakter, annoncering m.m. Koordinatoren kan være medlem af bestyrelsen eller være et andet betalende medlem.

Alle betalende medlemmer kan tage initiativ til aktiviteter i foreningens navn.

Alle aktiviteter der holdes i foreningens navn skal være godkendt af bestyrelsen.

Alle udgifter der ønskes dækket af foreningen skal godkendes af bestyrelsen før arrangementet afholdes. Hvis du/I afholder lokale arrangementer med eksterne instruktører kan I efter aftale med foreningens bestyrelse købe en gave til instruktøren på foreningens regning.

Arrangementer der afholdes i foreningens navn skal annonceres på foreningens hjemmeside i god tid.

Ved selve arrangementet skal det tydeligt fremgå at foreningen er involveret fx. gennem skiltning, pjecer, visitkort, bluser eller andet.

Indtægter i forbindelse med arrangementer i foreningens navn tilfalder foreningen.