Godt at vide

Hvad kan du få ud af et medlemsskab?

 • Du får mulighed for at komme i kontakt med foreningens netværk af kvinder med interesse i fiskeri
 • Du får mulighed for at deltage på foreningens ture og øvrige aktiviteter.
 • Du får mulighed for at lære mere om fiskeri
 • Du får mulighed for at arrangere lokale aktiviteter i foreningens navn (se retningslinjer for foreningsarrangementer)
 • Du får mulighed for at låne foreningens grej (se retningslinjer for udlån)
 • Du får rabat i udvalgte grejbutikker (spørg bestyrelsen)
 • Du får mulighed for at trække på foreningens kontakter til instruktører, kendskab til lokaliteter m.m.
 • Du bakker op om en forening der forsøger at inspirere flere kvinder til fiskeri

Dit kontingent bliver brugt til

 • Drift og vedligeholdelse af denne hjemmeside
 • Gaver til instruktører ved foreningsarrangementer
 • PR-materialer fx. bluser der bruges af instruktører ved arrangementer

Sportsfiskerpigerne er som mange andre foreninger båret af frivillige kræfter, og der er derfor ingen udgifter til løn, lokaler m.m.

Sportsfiskerpigerne er et aktivt tilvalg.

Vi udlåner grej i foreningen , læs mere her

Læs vores vedtæger for foreningen her

Retningslinjer for afholdelse af arrangementer finder du her