Velkommen til Sportsfiskerpigerne

Har du fisket hele dit liv, eller har du bare lyst til at prøve for første gang, så er Sportsfiskerpigerne noget for dig.
Alle arrangementer er åbne for nye, der har lyst til at fiske. 
Det er vigtigt, at der forud er lavet en aftale med en fra bestyrelsen.
Vi håber selvfølgelig, at man derefter har lyst til at melde sig ind, kontingentet er 200 kr pr år.
Medlemskabet giver adgang til den lukkede gruppe på FB, hvor vi aftaler de spontane ture, hører om hemmelige spots, grej og ikke mindst er det et mødested for en flok kvinder, der elsker at fiske.
Kig rundt på hjemmesiden og lad dig inspirere, og

Indkaldelses til Generalforsamling  søndag den 15. marts 2020 kl. 10 – 12.00
Sted: Sattrupvej 3, 8752  Østbrik

Dagsorden i følge vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen:
På valg er Kirsten Bjerrum, Hun modtager genvalg
7. Valg af revisor
Lene Møller modtager genvalg
8. Behandling af indkomne forslag
8.1: Bestyrelsen forslår at vi opretter en Mobilpay konto. Den koster i drift, derfor indstiller vi til en forhøjelse af kontingent på kr. 50, så medlemskontingenter fremadrettet bliver 250kr.
9.EVT

Lokkemaden udover det gode selskab er helt sikkert geddefiskeriet i Ullas paradis af søer og mose efter endt generalforsamling?

Det praktiske:
Generalforsamling starter kl. 10.
Ulla har en hytte, hvor vi starter med generalforsamling incl. rundstykker og kaffe.
Medbring kaffe og drikkevarer til eget forbrug, samt madpakke til frokost.